NOWY RAPORT WORK SERVICE
Dodane przez admin dnia 11 maj 2016
SPORA CZĘŚĆ POLAKÓW ROZWAŻA EMIGRACJĘ

Prawie co piąty (19 proc.) aktywny lub potencjalny uczestnik rynku pracy w Polsce rozważa emigrację zarobkową - wynika z najnowszego raportu Work Service „Migracje zarobkowe Polaków”. To grupa 4 mln osób, czyli prawie 13 proc. całej dorosłej populacji Polski.

Wynik ten jest o 4 p.p. wyższy w porównaniu z poprzednią edycją badania nt. migracji zarobkowych Polaków. O wyjeździe za granicę ...


Rozszerzona zawartość newsa
SPORA CZĘŚĆ POLAKÓW ROZWAŻA EMIGRACJĘ

Prawie co piąty (19 proc.) aktywny lub potencjalny uczestnik rynku pracy w Polsce rozważa emigrację zarobkową - wynika z najnowszego raportu Work Service „Migracje zarobkowe Polaków”. To grupa 4 mln osób, czyli prawie 13 proc. całej dorosłej populacji Polski.

Wynik ten jest o 4 p.p. wyższy w porównaniu z poprzednią edycją badania nt. migracji zarobkowych Polaków.
O wyjeździe za granicę myślą przede wszystkim osoby młode – aż 62 proc. z nich ma od 18 do 24 lat. Z wiekiem chęć emigracji słabnie. W grupie wiekowej 25-44 lata o wyjeździe myśli 23 proc. osób, zaś powyżej 45 lat – już „tylko” 12 proc. Większość z chętnych do wyjazdu to osoby z podstawowym wykształceniem – 32 proc. Niewiele mniej, bo 29 proc., to osoby z wykształceniem średnim. Mniej, choć wciąż stosunkowo dużo, to absolwenci szkół wyższych – 20 proc. oraz absolwenci szkół zawodowych – 19 proc.

Co ciekawe, wyjazd za granicę w celach zarobkowych rozważają najczęściej osoby zatrudnione na cały etat w Polsce – to 33 proc. 24 proc. i 27 proc. to osoby będące jeszcze w trakcie nauki i osoby bezrobotne. Znacznie mniejszy odsetek chętnych do wyjazdu odnotowano wśród pracujących na umowę zlecenie, dzieło i zatrudnionych na niepełny etat lub samozatrudnionych – odpowiednio 9 i 5 proc.

Jeśli chodzi o miesięczne dochody chętnych do emigrowania, zdecydowanie dominowały osoby wskazujące na brak dochodów (53 proc.). Prawie jedna czwarta (24 proc.) to osoby zarabiający poniżej 2000 tys. zł.

Decyzję o emigracji podejmują najczęściej mieszkańcy wsi (38 proc.) oraz mieszkańcy miast do 100 tys. mieszkańców (33 proc.).

„Migracje zarobkowe są naturalnym zjawiskiem w zglobalizowanej gospodarce i przy otwartych granicach. Perspektywa wyższego wynagrodzenia i większy komfort życia sprawiają, że Polacy rozważają emigrację, szczególnie, że są cenieni w świecie za wysokie kwalifikacje, pracowitość i profesjonalizm. Dlatego chętnie są zatrudniani przez zagranicznych pracodawców” – mówi Maciej Witucki, prezes zarządu Work Service.

Najczęstszym celem migracji wśród europejskich krajów są Niemcy – 34 proc. wskazań. Na drugim miejscu, choć znacznie niżej, uplasowała się Wielka Brytania – 18 proc. wskazań. Daleko za tymi krajami znalazły się takie państwa, jak Holandia, Hiszpania czy Norwegia (odpowiednio 6,5 i 4 proc.).

„Bliskość geograficzna, a także otwarty rynek i uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i rozliczaniem pracy ma duży wpływ na decyzje Polaków odnośnie kierunków wyjazdu. Po raz drugi Niemcy wyprzedziły Wielką Brytanię, na co wpływ mogło mieć wprowadzenie u naszego zachodniego sąsiada ustawowej płacy minimalnej na poziomie 8,5 euro, a także stosunkowo bliska odległość z miejsca pracy do domu rodzinnego – mówi Krzysztof Inglot, pełnomocnik zarządu Work Sernice.
Jak długo?

28 proc. badanych chciałoby wyjechać na okres 3 miesięcy. Znacząco spadła liczba osób gotowych wyjechać za granicę na stałe – 17 proc. W poprzedniej edycji badania było to aż 27 proc. Przeszło co piąta osoba (20,4 proc.) planuje emigrację na kilka lat.

Ankietowani pytani o powody emigracji, w zdecydowanej większości wskazywali na możliwość wyższych zarobków niż w Polsce (78,8 proc.). Całkiem duży odsetek osób wskazywał również na wyższy standard życia niż w Polsce (58,9 proc.). Trzecim w kolejności wskazaniem była możliwość podróżowania i zwiedzania świata (44 proc.).

Wbrew powszechnej opinii, nieznajomość języków obcych znalazła się dopiero na trzecim miejscu (23,8 proc.) wśród największych barier w emigracji. Największymi problemami planujących wyjazd były zdecydowanie przywiązanie do rodziny i przyjaciół w Polsce (70,6 proc.) oraz – co zaskakujące - atrakcyjna praca w kraju (36,9 proc.).


© foto: Michael Gaida/pixabay.com